Kies je reden voor ontslag wijselijk!

Een directeur is werkzaam bij een stichting. De stichting wil het dienstverband beëindigen. De belangrijkste reden is dat een grote ‘business partner’ niet langer met de stichting wil samenwerken zolang deze directeur daar werkzaam is. Daarnaast willen het managementteam en de Raad van Toezicht niet langer met de directeur samenwerken en handelt de directeur in strijd met de integriteitscode en het directiestatuut.

De stichting verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen dan wel omdat in redelijkheid niet kan worden gevergd het dienstverband te laten voorduren. De kantonrechter heeft het ontbindingsverzoek afgewezen, omdat bovengenoemde feiten en omstandigheden geen redelijke grond geven voor ontbinding.

De stichting gaat in hoger beroep en voegt een ontslaggrond toe: verstoorde arbeidsverhouding. Het hof wijst op die grond het ontbindingsverzoek wel toe, omdat uit de stukken blijkt dat voortzetting in redelijkheid niet van de stichting verlangd kan worden. Omdat de ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding is en vanwege zijn functie, hoeft niet onderzocht te worden of de directeur kan worden herplaatst.

Het hof vindt de redenen voor de verstoorde arbeidsverhouding ernstig te wijten aan de directeur. Daarom heeft de directeur geen recht op de transitievergoeding. Het tegenverzoek van de directeur, een billijke vergoeding, wordt afgewezen omdat hij onvoldoende heeft toegelicht waarom hij daar aanspraak op zou kunnen maken.

Commentaar: de keuze voor de ontslaggrond is doorslaggevend voor het wel of niet kunnen beëindigen van het dienstverband. Er mogen meerdere gronden worden aangevoerd en in hoger beroep kunnen nieuwe ontslaggronden worden gesteld.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28-09-2017, ECLI:GHSHE:2017:4153

Unger Van Els Advocaten