Pak mijn leaseauto niet af!

Niet iedereen heeft de luxe om dicht bij zijn werk te wonen. De meeste werknemers gaan met het openbaar vervoer of met de auto naar werk. Maar wanneer heb je recht op een reiskostenvergoeding en kan de werkgever dit opeens wijzigen? En wat is de rol van de ondernemingsraad hierbij?

Wat staat er in de wet?

In de meeste arbeidsovereenkomsten, cao’s of bedrijfsregelingen zijn afspraken gemaakt over een vergoeding van de reiskosten of een kilometervergoeding. Deze afspraken verschillen qua inhoud. Sommige werknemers krijgen alle kosten vergoed en andere werknemers maar tot een bepaald bedrag. In de wet staat niets over dit onderwerp. Als er dus niets in je arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsregeling is geregeld, heb je als werknemer geen recht op een vergoeding. Controleer dus voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst wat hierover is geregeld binnen het bedrijf. Anders maar op de fiets naar werk?

Leaseauto

Er zijn ook werknemers die een lease- of bedrijfsauto hebben. Iedereen die van zijn werkgever een auto “krijgt” moet daarover bijtelling voor privé gebruik betalen. Tussen werknemers en werkgevers ontstaan vaak problemen over het gebruik van de leaseauto. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij ziekte of als je als werknemer wordt geschorst? Moet je jouw leaseauto dan inleveren? En mag jouw partner ook gebruik maken van de leaseauto? Vaak is dit geregeld in de leaseovereenkomst. Het is belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken.

Voor werkgevers is de leasekostenregeling een grote kostenpost. Als het financieel minder gaat of als het bedrijf wil besparen, zal een werkgever proberen om de leasekostenregeling te wijzigen. Maar kan dit zomaar? Afspraak is afspraak, toch?

Wijzigen leasebeleid toegestaan?

Een grote groep werknemers is onlangs een procedure gestart tegen hun werkgever (Rabobank) omdat de werkgever de autoleaseregeling wilde wijzigen. Alleen werknemers die meer dan 20.000 zakelijke kilometers per jaar zouden rijden, hadden volgens de werkgever nog recht op een leaseauto. Omdat de werknemers hun leaseauto ook privé mochten gebruiken, had het inleveren van hun leaseauto grote gevolgen voor hen.

De rechtbank oordeelde dat de werkgever de leaseregeling van de werknemers niet mocht wijzigen. Dit omdat de werkgever geen zwaarwichtige belangen had om de leaseregeling te wijzigen. Rabobank voerde aan dat zij door de aanpassing van het leasebeleid € 17 miljoen kon besparen en beriep zich op het milieubelang. Dit was volgens de kantonrechter onvoldoende.

Rol van de OR

Dat de ondernemingsraad had ingestemd met de wijziging, liet de kantonrechter buiten beschouwing. Dit omdat de instemming alleen zag op de aanpassing van de autoleaseregeling en niet ook op de gevolgen daarvan voor de individuele werknemers.

Kortom, een werkgever moet van goeden huize komen om een autoleaseregeling te wijzigen. Een leaseauto of reiskostenvergoeding is een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zomaar kan wijzigen. Ook niet met instemming van de ondernemingsraad.

Overigens is tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld door de werkgever. Dat beroep loopt nog.

Unger van Els Advocaten Sanne van Dooijeweert