Huurdersmutatie en asbest

Date: 22/05/2014

Een verhuurder moet erg oplettend zijn als het gaat om asbest. Zo kan hij aansprakelijk worden gehouden voor iets wat hij niet wist, maar wel had behoren te weten.

Bij het noemen van het woord ‘asbest’ gaan vaak alle alarmbellen rinkelen. Dat is ook goed, want asbest kan (levens)gevaarlijk zijn. Verhuurders en huurders moeten dus oplettend zijn. Voor verhuurders is asbest een lastige kwestie. Verhuurders zijn lang niet altijd op de hoogte van de aanwezigheid van asbest in hun panden of van de exacte locatie ervan, maar kunnen toch geconfronteerd worden met (schade)claims van hun huurders die aan asbest blootgesteld worden. Verhuurders moeten zorgvuldig handelen, ook als het asbest door een vorige huurder in het pand is aangebracht. Maar hoe ver gaat die zorgvuldigheid en wat mag wel en wat kan niet van een verhuurder worden verwacht?

KPN / Tamminga Lees verder

Pacht van een horecabedrijf

Het komt regelmatig voor dat een eigenaar van een pand de horecabedrijfsruimte in dat pand verhuurt en het daarin geëxploiteerde horecabedrijf gelijktijdig verpacht. Van belang is dan om te weten welk wettelijk regime op beide overeenkomsten van toepassing is.

Pacht van een horecabedrijf

Het komt regelmatig voor. De eigenaar van een pand verhuurt de horecabedrijfsruimte in dat pand en verpacht gelijktijdig het daarin geëxploiteerde horecabedrijf. Vaak Lees verder

Bemiddelingskosten bij verhuur : wie gaat die betalen?

Verhuurmakelaars brengen sinds jaar en dag bemiddelingskosten in rekening bij huurders voor hun diensten. Huurders vorderen deze kosten nu in toenemende mate terug, soms met succes.  

Bemiddelingskosten

Aanleiding voor het schrijven van deze redactionele bijdrage is de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 16 januari 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:283). Het betreft een uitspraak over het terugbetalen van bemiddelingskosten. Het is één van de vele uitspraken over dit onderwerp. Sinds de uitzending van Kassa op 27 april 2011, waarin het betalen van bemiddelingskosten door huurders aan de kaak werd gesteld, vorderen huurders in toenemende mate de door hen betaalde bemiddelingskosten van verhuurmakelaars terug met het argument dat er tweezijdig is bemiddeld of dat er sprake is geweest van tweezijdige courtage. Dat is in strijd met (de bedoeling van) artikel 7:417 BW. Deze huurders hebben wisselend succes. De wettelijke regeling omtrent bemiddeling en de aanspraak op loon is namelijk ingewikkeld en de jurisprudentie over dergelijke vorderingen is tot op heden nog zeer verdeeld. Tot hogere rechtspraak komt het vanwege de geringe hoogte van dergelijke vorderingen veelal niet. En dat is jammer, want sommige uitspraken lijken een verkeerde toepassing te geven aan de wet. Zo ook bovengenoemde uitspraak.

Casus

Wat was de casus van deze zaak? Een woningzoekende zag op de website van een verhuurmakelaar een beschikbare woning en reageerde op de advertentie van deze woning. Samen met de verhuurmakelaar heeft de woningzoekende de woning vervolgens bezocht. Omdat de woningzoekende deze woning graag wilde huren, heeft de verhuurmakelaar woningzoekende in contact gebracht met de verhuurder van deze woning en een huurovereenkomst opgesteld. De woningzoekende is deze woning per 5 augustus 2011 gaan huren. Voor de diensten van de verhuurmakelaar heeft de woningzoekende een  bedrag van € 1.350,- aan bemiddelingskosten betaald. Lees verder