Malafide bestuurders worden wettelijk aangepakt

Aan het begin van dit jaar informeerden wij u al middels onze blogs (de Haij van der Wende), dat er een bestuursverbod in aantocht was. Nu, een half jaar later is het wetsvoorstel inmiddels aangenomen door de ministerraad. Als het, zoals verwacht, wordt goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zal de wet op korte termijn in werking kunnen treden.

Het civielrechtelijk bestuursverbod betekent, dat een malafide bestuurder gedurende maximaal vijf jaar geen bestuurder mag zijn van rechtspersonen. Voorwaarde is, dat het laakbare gedrag van de bestuurder zich heeft voorgedaan binnen drie jaar voorafgaand aan een faillietverklaring. Het gaat niet zomaar om een slecht bestuurder, maar om iemand die zich schuldig maakt aan wanbeleid. Een sterk onderdeel van het wetsvoorstel is, dat bestuursverboden zullen worden ingeschreven bij het Handelsregister. Het is dus voor iedereen kenbaar dat sprake is van een bestuursverbod en dat de persoon die door zo’n verbod wordt getroffen, niet bevoegd is om namens een rechtspersoon te handelen. Dit alles is uiteraard bedoeld om het malafide bestuurders, die rechtspersonen te faveure van zich zelf en/of ten nadele van anderen misbruiken, te beletten hun gang te blijven gaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems.