WOR

fiducius is een onafhankelijk juridisch adviesbureau met een grote expertise op het gebied van medezeggenschap en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Praktisch en doelgericht.

U kunt bij ons terecht voor begeleiding op het gebied van

COR en OR trainingen

Doel

1.De normatieve betrokkenheid van de gemiddelde werknemer van het bedrijf te vergoten ter verhoging van de arbeidsvreugde en de productiviteit met hulp van de ondernemingsraad.

2. Ondernemingsraadsleden instaat te stellen om de directie zoveel mogelijk te helpen bij het zo goed mogelijk implementeren van de strategie die de directie heeft uitgedacht.

U leert dit het beste met voorbeelden uit de praktijk. fiducius begeleidt en traint u niet om alleen de procedure onder de knie te krijgen, maar ook om tot een beslissing of een oordeel te komen naar ieders tevredenheid, dit om de procedure een middel tot een doel te laten zijn en niet het doel an sich.

1+1=3 adviezen

Onderhandelen moet een win win situatie zijn, niet een zero sum game. fiducius adviseert bij adviserings-en instemmingsvraagstukken met het gezamenlijk doel van de werknemers en de onderneming voor ogen, van offshore-vergoedingen tot pensioenvraagstukken.

Soft zijn is niet nodig. Coaching en Begeleiding

Een zo goed mogelijke verhouding met de bestuurder zonder soft te zijn. U krijgt van ons de tools aangereikt om samen met de directie, als  werkgever, en ondernemingsraad, als afvaardiging van de werknemers, het medezeggenschapsoverleg een dusdanige invulling te geven waardoor de doelstellingen van het bedrijf (nog) beter verwezenlijkt kunnen worden.

Oprichten van een ondernemingsraad

fiducius helpt bij het oprichten en organiseren van het vertegenwoordigend overleg. Daarbij houden wij voor ogen dat ondernemingsraad een substantiĆ«le bijdrage dient te leveren aan het normatief betrokken zijn van de werknemers bij de onderneming. Het doel is dan ook om de ondernemingsraad te laten helpen bij het realiseren van de voornaamste doelstellingen van de desbetreffende onderneming.

Onze opdrachtgevers 

  • Multinationals op het gebied van alle geo-gerelateerde vraagstukken
  • Multinationals op het gebied van de offshore-industrie
  • Grote zorginstellingen in de Randstad o.a. Amstelring
  • Gemeentes
  • Universiteiten

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op. Aan het eerste intakegesprek zijn geen kosten verbonden.