Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat fiducius alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. fiducius kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld.

E-mail disclaimer
Op alle uitgaande e-mailberichten is de disclaimer van toepassing.
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. fiducius staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. fiducius kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
Op alle verstrekte diensten van fiducius zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op onze website.
De inhoud van persoonlijke of privé berichten verstuurd door medewerkers vallen buiten de verantwoordelijkheid van fiducius.

E-mail disclaimer – English version
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. fiducius is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in it’s receipt. Please note that neither fiducius nor the sender accepts any responsibillity for viruses. fiducius is not responsible and cannot be held liable for the security of information sent by e-mail at your request. If you received a message sent by fiducius you are not the named addressee of, please notify us immediately and delete the message from your system; destroy the original and possible copies. The General Terms and Conditions apply to all services of fiducius, which include a limitation of liability. The General Terms and Conditions are available on our website.
Furthermore the contents of personal or private messages sent by members of staff are excluded from our responsibility.