Werknemer schendt geheimhoudingsbeding per ongeluk. Boete verschuldigd?

In de meeste arbeidsovereenkomsten staat een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van het beding staat vaak een forse boete. Maar wat gebeurt er als een werknemer het beding per ongeluk overtreedt. Moet die dan ook de boete betalen?

Wat is een geheimhoudingsbeding?
In een geheimhoudingsbeding spreken werkgever en werknemer af dat de werknemer geen vertrouwelijke (bedrijfs)informatie tijdens of na afloop van de arbeidsovereenkomst mag delen met anderen. In de wet is het geheimhoudingsbeding niet geregeld. Dit betekent dat het de werkgever vrijstaat om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Als werkgever mag je ook zelf bepalen waar de geheimhouding op ziet. Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen welke gegevens vertrouwelijk zijn en onder het geheimhoudingsbeding vallen. Denk aan bepaalde templates, prijslijsten, strategieën, financiële gegevens, klantenbestanden, recepten of specifieke ontwerpen van het bedrijf. Zo voorkom je discussies. Vergeet ook niet te vermelden dat het geheimhoudingsbeding blijft gelden na het einde van arbeidsovereenkomst.

Wat gebeurt er bij schending van het geheimhoudingsbeding?
De (ex)werkgever kan verschillende acties ondernemen bij overtreding van het beding. Vaak is dit in de arbeidsovereenkomst geregeld. De meest voorkomende sancties zijn:

  1. Waarschuwing (of ontslag);
  2. Schorsing;
  3. Schadevergoeding;
  4. Contractuele boete.

Als de werknemer nog in dienst is, kan hij een waarschuwing krijgen bij schending van het beding. In sommige gevallen kan dit zelfs reden zijn voor ontslag. In de meeste gevallen zal de (ex)werknemer een geldbedrag moeten betalen. Dit kan zijn in de vorm van schadevergoeding of betaling van de contractuele boete.

Overtreding van het geheimhoudingsbeding?
Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over een zaak waarin een ex-werknemer het geheimhoudingsbeding had overtreden. De ex-werknemer maakte per ongeluk een WhatsAppgroep aan op zijn mobiele telefoon van zijn nieuwe werkgever. De groep bestond uit 135 deelnemers: klanten van de ex-werkgever, oud-collega’s, nieuwe collega’s en personen uit de privékring van de ex-werknemer zoals zijn vriendin, schoonmoeder en kennissen. De ex-werknemer ontdekte de fout al snel en verwijderde de groep dezelfde dag nog.

De ex-werkgever startte een procedure en vond dat de ex-werknemer het geheimhoudingsbeding had geschonden en daarom een (contractuele) boete van € 25.000,- moest betalen. De ex-werknemer weigerde te betalen, omdat hij de WhatsAppgroep per ongeluk had aangemaakt en dezelfde dag nog had verwijderd.

De kantonrechter oordeelde dat de ex-werknemer het geheimhoudingsbeding had overtreden. Dat de groep per ongeluk is aangemaakt, is niet relevant volgens de kantonrechter. Zelfs als de groep is verwijderd, blijven de gegevens uit de groep zichtbaar voor de 135 deelnemers. De ex-werknemer moet dan ook een boete betalen aan zijn ex-werkgever.

Matiging boete?
De ex-werknemer had de kantonrechter ook gevraagd om de boete te matigen. De kantonrechter matigt de contractuele boete van € 25.000,- tot een bedrag van € 7.000,- omdat:

  • De groep per ongeluk is aangemaakt;
  • De ex-werknemer niet bekend was met het besturingssysteem van zijn nieuwe telefoon;
  • De ex-werknemer geen belang had bij het aanmaken van de groep;
  • Onduidelijk is of de ex-werkgever hierdoor schade heeft geleden;
  • De ex-werknemer een gezin heeft te onderhouden.

Conclusie & tips
Het geheimhoudingsbeding is en blijft van groot belang. Zowel tijdens als na de arbeidsovereenkomst kan dit werkgevers helpen om ervoor te zorgen dat werknemers bedrijfsgevoelige informatie niet delen en/of hun mond niet (per ongeluk) voorbij praten.

In de praktijk is het vaak lastig om aan te tonen hoeveel schade de werkgever heeft geleden door een loslippige medewerker die het geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Het is daarom verstandig om een boetebeding aan het geheimhoudingsbeding te koppelen. Voordeel hiervan is dat de werkgever dan alleen hoeft te bewijzen dat het geheimhoudingsbeding is overtreden en niet hoeveel de schade precies is.

Let op, in sommige arbeidsovereenkomsten staat dat een werknemer voor dezelfde overtreding zowel een boete als schadevergoeding moet betalen. Dit is niet toegestaan. Een werkgever kan of boete of schadevergoeding vorderen, niet allebei.

Uitspraak nalezen? Zie Rechtbank Gelderland 20 juni 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:4140).