Schadevergoeding als u ten onrechte in hechtenis bent genomen

In sommige gevallen heeft u recht op schadevergoeding als u ten onrechte als verdachte bent  aangemerkt en vast hebt gezeten. Om in aanmerking te komen voor deze schadevergoeding zijn er wel een aantal voorwaarden. Uw strafzaak dient in ieder geval geëindigd te zijn zonder oplegging van straf of maatregel en u dient te zijn vrijgesproken.

1-   een schadevergoeding van € 105,- per dag kan worden gevorderd, indien u in volledige beperkingen (geen contact met de buitenwereld) heeft gezeten.

2-   U krijgt € 80,-per dag, indien u zonder opgelegde beperkingen heeft vast gezeten.

3-   Een hogere schadevergoeding dan € 105,- per dag is onder bepaalde omstandigheden (aard functie) ook wel mogelijk.

4-   Bovendien kunt u natuurlijk ook proberen eventueel gemaakte advocaatkosten te vorderen.

5-   Ook overige kosten, zoals gederfde inkomsten uit arbeid of onderneming of reiskosten, kunnen worden gevorderd, mits er bewijs is dat de hechtenis hiervan de oorzaak is.

6-   Tot slot is van belang dat een verzoek tot schadevergoeding dient te worden ingediend binnen drie maanden na de beëindiging van de zaak door een kennisgeving van niet verdere vervolging, sepot, na  een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Mocht u hierover vragen hebben of uw kansen voor een dergelijke schadevergoeding willen doorspreken, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor Voormolen en vragen naar mr. H.A. van der Hout of een e-mail sturen aan vanderhout@voormolen.nl