Illegaal software downloaden door werknemer. Is de werkgever aansprakelijk?

Wat speelde er in deze zaak?

Siemens heeft softwaremodules beschikbaar gesteld aan Maverick Valves Manufacturing voor 7 werkplekken (7 licenties). In de software is een beveiligingsmechanisme  verwerkt dat illegaal gebruik registreert. Siemens constateert dat er een illegale kopie van de software is gedownload op een laptop van Maverick. Daarmee heeft Maverick volgens Siemens inbreuk heeft gemaakt op diens auteursrecht. Maverick verweert zich en zegt niet aansprakelijk te zijn omdat zij niet op de hoogte was van de illegale download door een ondergeschikte en niet kan voorkomen dat haar werknemers de software illegaal van internet downloaden.

Hoe oordeelde de rechter?

De rechter gaat niet mee in dit verweer. Maverick is aansprakelijk voor de geleden schade door Siemens. Maverick heeft de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van de taak namelijk vergroot. Aan de betrokken werknemer  zijn ‘administrator’- rechten verleend. Deze rechten had de werknemer om gratis applicaties te kunnen downloaden, maar daardoor kon hij ook het software op de laptop plaatsen. De software is vervolgens in werktijd gebruikt.

Maverick heeft daarnaast zeggenschap over de werknemer. Zij had de werknemer kunnen verbieden illegaal software te kopiëren. Voor de aansprakelijkheid van de werkgever is overigens niet relevant of de ondergeschikte zich aan dit verbod houdt. Het betreft een risicoaansprakelijkheid van de werkgever. Schuld of verwijtbaarheid van de werkgever doet voor de aansprakelijkheid dan niet ter zake.  Ondanks dat het programma buiten het zicht van Maverick is gedownload, is zij hiervoor dus aansprakelijk. De vordering tot schadevergoeding € 22.000 van Siemens wordt toegewezen.

Unger Van Els Advocaten

Schadevergoeding als u ten onrechte in hechtenis bent genomen

In sommige gevallen heeft u recht op schadevergoeding als u ten onrechte als verdachte bent  aangemerkt en vast hebt gezeten. Om in aanmerking te komen voor deze schadevergoeding zijn er wel een aantal voorwaarden. Uw strafzaak dient in ieder geval geëindigd te zijn zonder oplegging van straf of maatregel en u dient te zijn vrijgesproken.

1-   een schadevergoeding van € 105,- per dag kan worden gevorderd, indien u in volledige beperkingen (geen contact met de buitenwereld) heeft gezeten.

2-   U krijgt € 80,-per dag, indien u zonder opgelegde beperkingen heeft vast gezeten.

3-   Een hogere schadevergoeding dan € 105,- per dag is onder bepaalde omstandigheden (aard functie) ook wel mogelijk.

4-   Bovendien kunt u natuurlijk ook proberen eventueel gemaakte advocaatkosten te vorderen.

5-   Ook overige kosten, zoals gederfde inkomsten uit arbeid of onderneming of reiskosten, kunnen worden gevorderd, mits er bewijs is dat de hechtenis hiervan de oorzaak is.

6-   Tot slot is van belang dat een verzoek tot schadevergoeding dient te worden ingediend binnen drie maanden na de beëindiging van de zaak door een kennisgeving van niet verdere vervolging, sepot, na  een vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.

Mocht u hierover vragen hebben of uw kansen voor een dergelijke schadevergoeding willen doorspreken, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor Voormolen en vragen naar mr. H.A. van der Hout of een e-mail sturen aan vanderhout@voormolen.nl

Te hard rijden en uw rijbewijs wordt ingenomen. Wat nu?

Gesteld dat u zodanig te hard rijdt dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. U hoort dan pas na 10 dagen van het Openbaar Ministerie of u dit direct weer terugkrijgt. Is dit niet het geval, dan kan het zelfs nog een aantal maanden duren voor u uw rijbewijs terugkrijgt, zelfs al heeft u voor het eerst een dergelijke overtreding begaan.

Omdat wij begrijpen dat men tegenwoordig een rijbewijs nodig heeft in het dagelijks leven en hier soms zelf afhankelijk van is, dienen wij direct bij de rechtbank voor u een bezwaarschrift in tegen de inbeslagname. U moet er ter zitting rekening mee houden dat u kunt aantonen dat u uw rijbewijs geen dag kunt missen in verband met bijvoorbeeld uw werk. Ook dient er een redelijke verklaring te worden gegeven voor de overtreding van de maximum snelheid.

Het is raadzaam u in een dergelijke procedure te laten bijstaan door een van onze advocaten. Met de jarenlange ervaring op dit gebied, kan er een realistische inschatting van uw kansen plaatsvinden en een verweer op maat worden gevoerd.

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op met ons kantoor.

 Mr. H.A. van der Hout

Voormolen advocaten